Xã hội - Theo Zing

Mẹ Việt Nam Anh hùng... 26 tuổi

Trong danh sách có mẹ Hồ Thị Cường (thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam, sinh năm 1988) được truy tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng vì có con trai duy nhất là liệt sĩ.